Wat is een grondstoffenpaspoort?

Een BIM grondstoffenpaspoort betekent het ontwerpen en vastleggen van de herbruikbaarheid van grondstoffen, materialen, elementen en componenten in de gebouwde omgeving.

more

Gebouwde omgeving

Een omgeving die wordt gebruikt voor menselijke activiteiten die voor en door de mens is gecreëerd. Met andere woorden ‘de gebouwde omgeving’. We zijn ons er niet altijd van bewust dat de mens ook onderdeel is van de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld in de steden, zoals bij gebouwen, stedelijke ruimten, loopbruggen, straten, parken, etc.

De gebouwde omgeving is gebaseerd op een interdisciplinaire aard en kan bestaan uit disciplines zoals, beeldende kunst, architectuur, machinebouw, stedenbouw, geschiedenis, interieur en industrieel ontwerp, zoals geografie, environmental studies en antropologie/sociologie.

BIM

Building Information Modelling, oftewel ‘BIM’ / Bouwwerk Informatie Model, wordt door het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt voor het beheer van actuele, concrete en betrouwbare informatie over gebouwen. Het is een driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens over het ontwerp-, bouw- en beheerproces digitaal zijn geïntegreerd. Middels dit systeem kunnen alle betrokken partijen werken met deze informatie. De informatie over de gebouwenvoorraad wordt onder meer gebruikt voor:
– Het beheren van contracten.
– Het beheren van de gebouwen.
– Het beheren van de bewaking m.b.t. de kwaliteit.
– Het beheren van de veiligheid en gezondheid van de gebouwen die worden beheerd.
– Verantwoording ter behoeve van de voorraad van de gebouwen die worden beheerd.

Ondanks dat de werkmethodiek van BIM  nog volop in ontwikkeling is, maken steeds meer partijen binnen de bouwsector hier gebruik van. Doordat verschillende bouwbedrijven, ontwerpbureaus en andere bedrijven in de bouwsector gebruikmaken van dit model, blijft het concept zich ontwikkelen en optimaliseren door onderzoeken vanuit verschillende partijen.

Op de website van het BIM kenniscentrum wordt achtergrondinformatie over BIM toegesplitst naar enerzijds meer basale informatie voor startende BIM-mers en anderzijds meer diepgaande informatie voor BIM-professionals. Dit laatste gedeelte op www.hetnationaalbimplatform.nl/kenniscentrum is het meest levendige deel van de website waarin er een beroep wordt gedaan op specialisten uit de bouwsector.

Door het toepassen van BIM wordt er gestreefd naar een professioneel publiek opdrachtgeverschap.

Grondstoffenpaspoort

Het herinzetten van grondstoffen in de kringloop, is enkel mogelijk als de grondstoffen herkenbaar zijn in de producten waarin ze verwerkt zijn. Aangezien grondstoffen zelden in natuurlijke toestand in producten worden verwerkt, is er in vrijwel alle gevallen sprake van homogeen samengestelde materialen.

Een toekomst gebaseerd op een circulaire economie, dat is onze visie. Wij geloven dat  productiebedrijven producten kunnen produceren van grondstoffen welke teruggewonnen kunnen worden uit afgedankte producten. In de praktijk is er voor heel veel ondernemingen niet bekend wat voor invloed dit heeft op de productieprocessen en de ketenaansturing en wat dit voor hen betekent.
Door elk product te voorzien van een grondstoffenpaspoort, blijven grondstoffen herkenbaar, efficiënt en breed her-inzetbaar. Gelukkig zijn er enkele partijen die zelfstandig of in gemeenschappelijk verband ‘stapsgewijs’ het circulair ondernemen mogelijk maken.

Stap 1: Samengestelde materialen scheiden in basismaterialen.
Stap 2: Deze kunnen rechtstreeks (of na verdere bewerkingen) worden her-ingezet in het productieproces.
In het grondstoffenpaspoort komen de volgende zaken aan de orde:
– De producten.
– Het aantal hoeveelheden.
– Toegepaste samenstelling.

12

…gebouwen bezitten op dit moment een grondstoffenpaspoort.

4
Woningen
2
Commercieel
2
Cultureel
4
Educatief

Grondstoffenkaart